Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sefalosporin gurubu antibiyotikler penisilin gurubundan antibiyotiklerdir. Penisilinle ortak oldukları noktalar fazladır. Antibakteriyel tesirin yanında anafilaktik şoka varabilen zor alerjik reaksiyon riskidir. Buna bağlı olarak bu ilaçlara dayalı tedavinin öncesinde alerji testi yerine getirmek gereklidir.

Sefalosporinleri keşfeden İtalyan araş­tırmacı Brotzu'dur. Kirli suların tifo ba­sillerini öldürebilen mikro organizma­lara uygun bir ortam sağlayabileceğini düşünen Brotzu, atık sularda antibiyotik özellikler taşı­yan önce sefalosporini ele geçirmişti.


Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Kullanılma Zamanları


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'nde ve Japonya'da sefalasporinler en çok kullanılan antibiyotiklerdir. Se­falosporinler üst solunum yolları enfeksi­yonlarının deri enfeksiyonlarının (Yı­lancık, impetigo, apse ve benzeri), idrar yolu enfeksiyonu, safra enfeksiyonu, menenjit hastalığı, septisemi, endokardit (Kalp iç zarı irini), otit (Kulak irini), sinüzit ve bayan eşey sistemi enfeksiyonlarının tedavi­sinde kullanılır. Ameliyat gereken operasyonlarda enfeksiyonları önlemeye de faydalıdırlar.


Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Yan Etkileri Nelerdir?


Laboratuvar hayvanlarında çok fazla dozlarda sefalosporinin böbrek yetmezliğine varan böbrek hasarına neden olduğu bilinmektedir. Özellikle birtakım sefalosporinlerle insanda da alternatif yan tesirlere rastlanmıştır. Böbrek hasarı risk oranını artıran etmen­ler şunlardır: Fazla dozlarda kulla­nım, aminoglikozitler benzeri böbrek üze­rinde toksik tesirine sebep olan antibiyo­tiklerle beraber kullanım, idrar söktürücülerle beraber kullanım, eskiden var durumda olan ve antibiyotiğin atılımını azaltan böbrek yetmezliği. Sefalosporinlerin sebep meydana geldiği böbrek değişiklikleri genel­likle rehabilitasyonun kesilmesiyle geriler. Sefalosporinlerin adale içerisine enjeksi­yon yöntemiyle verilmesi önemli derecelerde ağrıya sebep olabilir. Buna bağlı olarak benzer enjektörle bir ye­rel anestezik maddenin de kullanılması ge­rekmektedir. Bijtun sefalosporinler, damar içi enjeksiyonu takip eden mahalli tahrişe ve tromboflebite (Toplardamarda pıhtı ve irin) sebep olabilmektedir. Penisilinlerde meydana geldiği benzeri önce natürel sefalosporinden de antibakteriyel etki sahasını genişletmek, ağızdan kulla­nım bakımından midede kalıcılığı artır­mak, etki müddetini uzatmak ve toksik yan tesirleri azaltmak üzere yepyeni "yan sentetik" sefalosporinler geliştiril­miştir.


Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Duyarlılık Reaksiyonları


Alerjik tipte fazla duyarlılık reaksiyon­ları sefalosporinlerin ve penisilinlerin en mühim yan tesirleridir. Penisiline fazla hassas kişiler­de sefalosporin benzer reak­siyona sebep olabilmektedir. Bugün peni­silin ile sefalosporin içinde bir çapraz alerjinin varlığı onaylanmaktadır. Penisiline alerjisi olan kişilere sefalospo­rin verilmesi hiçbir pozisyonda önerilme­mektedir. Sebebi penisiline alerjinin olması için ilacın vücuda alınmış ol­masını gerektirmesidir (Hassaslaşma safhası).

Bu aşağıdaki şekillerde olabilir:
 • Geçmiş zamanda penisilin ya da sefalosporin rehabilitasyonu.
 • Penisilin ilave ederek steril tutulan se­rum ve aşıların verilmesi.
 • Bu antibiyotiklerle iyileştirme edilmiş hayvanlardan ele geçirilen sütün, süt ürünlerinin ya da etin alınması.
 • Penisilin bulaşan şırıngaların kulla­nılmış olması.
 • Penisilin kapsayan dezenfektan toz ya da pomatların kullanılması.
 • Doktor, eczacı, hemşire ve ilaç personelinin taşıdığı penisilin to­zuna ilişkili "mesleki" bulaşma.
Vücudun duyarlılık kazanmasıyla penisiline karşın antikorlar meydana gelir. İleri ki zamanlarda antibiyotik tekrar alındığında, antikor cevabı her vakit ek olarak kuvvetli olabilir. Mantarların penisilin ve sefalospo­rinlerle akrabalığı sebebiyle, cilt man­tarları durumda olan ya da mantarla mayalanmış peynirleri çok fazla tüketen bireyler antibiyo­tiklere ilişkili alerjik reaksiyonlara ek olarak yatkındır.

Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Sulcid Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sulcid Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sulcid antibiyotik, sulcid antibiyotik penisilin antibiyotikleri içerisinde yer alır. Mikroorganizmaların sebep olduğu sinüzit, akciğer iltihabı, alt ve üst solunum yolunda[...]

Antibiyotik İlaçlar Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Antibiyotik İlaçlar Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Antibiyotik ilaçlar, günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Genellikle tıbbi olarak bakteriyel enfeksiyonların vücuttan uzaklaştırılmasında kullanılan [...]

Boğaz Ağrısı İçin Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Boğaz Ağrısı İçin Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Boğaz ağrısı için antibiyotik, kullanımı hastalığın şiddetine göre ve doktor tavsiyesi üzerine olmalıdır. Günümüzde ihtiyaçtan ziyade zorunluluk haline gelmiş g[...]

Apse İçin Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Apse İçin Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Apse İçin Antibiyotik, Diş ağrılarının dayanılmaz acısı ve vermiş olduğu eziyet son derece zordur ve dayanmak sabır ister. Bu nedenle diş ağrılarınız daha şiddet[...]

Geniş Spektrumlu Antibiyotikler Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Geniş Spektrumlu Antibiyotikler Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Geniş spektrumlu antibiyotikler, direnci en yüksek olan antibiyotik çeşididir. Antibiyotik grubu ilaçlar çeşitli bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlard[...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6