Antibiyotik Çeşitleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Antibiyotik Çeşitleri Nelerdir?

Antibiyotik çeşitleri, bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan antibiyotikler, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu ilaçlar bakterilerin çoğalmasına engel olup, ölmelerini de sağlar. Antibiyotiklerin bir kısmı yani dar spektrumlu antibiyotikler, belirli sayıda bakteri türleriyle savaşacak şekilde geliştirilmiştir. Hastalığın etkeni bakteri belirlenirse, tedavi bu antibiyotiklerle olur. Bunların avantajı yaralı bakterileri öldürme eğiliminin olmamasıdır. Diğerleri yani geniş spektrumlu antibiyotikler pek çok bakteri türüne etkilidir. Hastalığın etkeni belirlenemediğinde, tedavi bu antibiyotiklerle yapılır. Bunların dezavantajı yararlı olan bakterileri de öldürme eğilimlerinin olmasıdır. Antibiyotik çeşitleri bakteriyel hastalıkların tedavisinde büyük fayda sağlamaktadır.


Antibiyotik çeşitleriSulfamidler


Bu tür antibiyotiklerin etki mekanizması, bakterilerin metabolizmasına gereken para amino benzoik asidin üreme sürecinde kullanılmasını engelleme ve bakteriostatik etki yapmaktır. Bunun bakteri türüne göre farklı türleri bulunmaktadır. Sulfamidlerden etkilenen bakteriler ise.
  • Kendileri PABA sentezi yapabilen, folik asit sentezinde ara metabolizma ürünlerinden birini hazırlayan bakteriler
  • Folik asit biosentezi sorasında PABA yı yapıtaşı şeklinde kullanan, bunu üremekte olduğu besi çevresi dahilinde sağlayan bakteriler
  • Folik asit sentezi yapmamalarına rağmen, bunu vitamin olarak beslendikleri çevreden sağlayan bakterilerdir.

B-Laktam Grubu Antibiyotikler


Penisilinler: bu antibiyotiklerin ortak noktası 6-Aminopenisilinatik olan geniş bir bakteri öldürücü olmalarıdır. Bunlar sadece aktif çoğalma halindeki bakterilere etki ederler. Penisilin antibiyotiklerin anti bakteriyel etkilerinin bakterilerin hücre duvarı sentezinde hayati önem sahip olan metabolizma işlevlerinin inhibisyonuyla hücre duvarında hasara yol açan enzimleri aktive etme yeteneklerinden kaynaklandığı düşünülür. Özellikle gram pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda yararlı olurlar. Duyarlı olan türlerde bu ilaçlara karşı rezistans oluşması yavaş olur. Mikroorganizmaya karşı primer toksik etkileri de olmaz.

Cefalosporinler: Bunlar bakterinin hücre duvarı biyosenteziyle transpeptidaslarını inaktive etmekte ve penisilinlere benzeyen etki gösteren bakterisid antibiyotiklerdir. Proteus, aerobakter, enterokok, pastorilla, psodomans haricinde gram pozitif, negatif kok, basiller ve tripanazom enfeksiyonlarında bu antibiyotikler oldukça etkilidir.


Tetracyclin grubu antibiyotikler

Bunlar bakterilerde protein sentezini bloke eden, bakterisid etkisi olan antibiyotiklerdir. Bu ilaçların etki alanı da oldukça geniştir. Sporlular ve anaerobları da içeren gram pozitif kok, basiller, leptospira, spiroket, betsoia, rikettsia grubu ile yüksek dozda alınırs aktinomiçet ve amip enfeksiyonlarında tedavide oldukça etkilidir. Bu antibiyotik çeşitlerine psodomonas, proteus, aeobakter, klepsiella, protozoer, enteroklar, mantarlar ve virüsler direnç gösterirler.


Aminoglycosid grubu antibiyotikler

Bu antibiyotikler bakterilerin ribozom strüktürün bağlantısını etkileyen ve peptit bileşimini engelleyen bakterisid türlerdendir. Bunlarda aralarında türlere ayrılır;

Streptomycin: bu antibiyotik düşük dozda bakterinin üremesinde ribozomlara yanıltıcı bilgi vererek bakteriostatik, yüksek dozda da hücre protein sentezini inhibe etmekte ve patojenliğe yararsız olan bakterilerin oluşumuyla bakterisid etki gösterir. Bunun dışında bakterinin nükleik asit metabolizması ve RNA sentezine de etki eder. Özellikle tüberküloz tedavisinde önemli bir antibiyotik çeşididir.

Gemtamycin: bu antibiyotik diğer antibiyotiklerin etkisiz kaldığı ve gram negatif bakteri grubundaki enfeksiyonlar için etkilidir. Etkisini streptomisin gibi RNA oluşumu ile sitoplazmada protein sentezinde yetersizlikle sağlar.

Kanamycin: bu b-laktam halkalı antibiyotikler ile sinerjik etkili bir antibiyotiktir. Düşük dozda bakteriostatik etki göstermekte, yüksek dozda ise protein sentezini engelleyerek bakterisid etki göstermektedir. Gram negatif bakteri enfeksiyonlarında oldukça faydalı bir antibiyotik çeşididir.

Cholorampenicol: Antibiyotik gram negatif bakterilerde, bedsonia, rikettsia gruplarına, leptospiralara, spirolet, aktiminomiçeslere normal dozda bakteriostatik etki gösterir.


Makloid grubu antibiyotikler

Bu grup antibiyotiklerin etki mekanizması tetrasiklin ile benzerlik gösterir. Bakteri üremesinde gelişen peptit zincirlerinin, aktif aminoasidlerin ve interferans mekanizmasıyla, bakteri ribozomlarında protein sentezi inhibe edilmektedir. Böylece birincil bakteriostatik etkiye yol açar. Gram pozitif koklara, sporlu bakterilerin bir kısmına, brusellaların bazılarına, aktinomiçetlere etki ederler. Bu gruptaki antibiyotikler ise;

Eritromycin: Tavsiye edilen dozda birincil bakteriostatik etkili, çok duyarlı olan bazı strafilokok, streptokok, hemofilüs, neisseria türlerindeki bakterilere yükse dozda bakterisid etki gösterir.

Linkomycin ve Clindamycin: Yüksek dozda bakterisid etki, normalde bakteriostatik etki yapan antibiyotik çeşitleri arasındadır. Enterokoklar, gram negatif kok, basiller, mikoplazma, neisseria, anaeroblara karşı etkili bir antibiyotik olarak kabul edilirler.

Antibiyotik Çeşitleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Antibiyotik Zararları Nelerdir?

Antibiyotik Zararları Nelerdir?

Haber Bülteni

İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonu antibiyotik, idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda oldukça sıkıntı yaratmakta olan bir hastalık türüdür. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu olan bir ki[...]

Grip Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Grip Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Grip antibiyotik, Daha çok kış aylarında salgın şeklinde görülen grip, yaz aylarında da yaşanabilir. Çocuklarda, ileri yaşlarda, diyabet hastalarında, böbrek hastalar[...]

Zinnat Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Zinnat Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Zinnat antibiyotik, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Aeorob ve aneorob bakterilerin oluşturduğu hastalık gruplarının tedavisinde sıklıkla kullanılan bir antibiyotiktir[...]

Antibiyotik İshal Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Antibiyotik İshal Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Antibiyotik İshal, antibiyotik kullanımında sıkça rastlanan bir yan etkidir ve tıbbi olarak colostridium difficale diye tanımlanır ve kısaca cd. Olarak belirlenir. Antibiy[...]

Sulcid Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sulcid Antibiyotik Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sulcid antibiyotik, sulcid antibiyotik penisilin antibiyotikleri içerisinde yer alır. Mikroorganizmaların sebep olduğu sinüzit, akciğer iltihabı, alt ve üst solunum yolunda[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6